Tréning, výcvik a školenie vodičov

Predstavujeme sa

MILTON24°

 MILTON 24°sa venuje najmä projektu "ECOmobilita", čo v praxi znamená, že sa venujeme zákazníkom - dopravným spoločnostiam, ktoré prevádzkujú nákladnú a osobnú dopravu.
ECOmobilita je súbor školení a opatrení na dosiahnutie čo najlepších ekonomických výsledkov pri prevádzke vozidiel, zvyšovanie odborných a profesionálnych zručností, vedomostí a návykov vo vedení nákladných vozidiel a autobusov.
Cieľom ECOmobility je dosiahnuť znižovanie spotrieb všetkých náplní vo vozidle. Zvýšiť produktivitu výkonu vozidiel, znižovať náklady na opravy a servis a takto dosiahnuť trvalo udržateľnú prevádzku vozových parkov zákazníkov a jej rozvoj.
Súčasťou tohto procesu je aj audit technického stavu vozidlových parkov, personálny audit vodičov a tréning vodičov na nové technológie používané v súčasnosti.
Veľkou položkou v nákladoch spoločností je práve spotreba pohonných hmôt, a preto je kladený veľký dôraz, na čo najmenšiu spotrebu pohonných hmôt, čo vo veľkej miere ovplyvňuje práve technika jazdy vodiča a technický stav vozidla.
Kontrolou týchto činiteľov a činností sa nám darí optimalizovať spotrebu pohonných hmôt na čo najmenšiu mieru. Dobré výsledky dosahujeme v spoločnostiach Slovak Lines, Arriva, Albatros, Bosta, Cedula, AWR, Lagermax, Autologistic, NCD a mnoho ďalších. Napríklad len hasičský zbor SR mal v tréningu viac ako 1.500 vodičov - strojníkov.
Samozrejmosťou je aj monitoring vozidiel a vyhodnotenie, čo je pre zákazníkov taktiež prínos. Vieme taktiež včas odhaliť poruchu vozidla, alebo zlé jazdné návyky vodiča.
Spoločnosť Milton24 s r.o. je mladá, ale konateľ Peter Milesich sa tejto problematike venuje už viac ako 20 rokov. Je to 20 rokov skúseností, informácií, veľké množstvo testov vozidiel, školení a tréningov vodičov.

Nové technológie montované do vozidiel si jednoducho vyžadujú komplexný prístup aj k tejto problematike. Preto spolupracujeme s STU a snažíme sa neustále zdokonaľovať kontrolu jazdného štýlu vodiča priamo pri jazde, využívaním neurónových sietí.


Lektor - školiteľ - konštrukcia vozidiel

Ing. Tomáš Milesich PhD.

                  Lektor - školiteľ - Zákony legislatíva, vyhlášky                     

 Ing. Ladislav Badžo

Lektor -  školiteľ -BOZP

Ján Masarovič

Lektor - školiteľ - Prvá pomoc / zdravotná príprava

Bc. Pavel Ollé

Lektor - školiteľ - nové technológie a ECOmobilita

Peter MilesichLektor pre ekonomickú oblasť v doprave

Ing. Zuzana Milesich Magyar

Lektor - školiteľ - Anglický jazyk, Španielsky jazyk

Mgr. Margaréta Ondrejková


Asistentka pre KKV

Lucia Greksáková

Asistentka pre autoškolu

Viktória Szücsová