Školenie, tréning a výcvik  vodičov


AUTOŠKOLA  Milý tón

PONÚKAME ŠKOLENIA :

 • Pravidlá cestnej premávky (test)*
 • Zásady bezpečnej a ekonomickej jazdy
 • Pracovný čas v doprave AETR*
 • Ovládanie tachografov všetkých generácii*
 • Nakladanie a upevňovanie tovaru*
 • Ekonomika prevádzky motorových vozidiel (test)
 • Zdravotnícka príprava*
 • Školenie BOZP (test)*
 • Školenia vodičov referentských vozidiel (B)*
 • Školenia KKV (C,CE,)* - aj pre zahraničných vodičov UKR, SRB, RUS, GB, HUN, A, D,
 • Kondičné jazdy - všetky kategórie motorových vozidiel a motorových člnov
 • Anglický jazyk - všetky úrovne

(* povinné zo zákona)


Povinné školenia vodičov - zákony.

Uvedené zákony pre výučbu tohto školenia sú z pravidiel cestnej premávky a z bezpečnosti, ochrane a zdravia pri práci. V tejto sekcii zákonov budú pribúdať i ostatné súvisiace nariadenia, vyhlášky i zákony, ktoré budú doplňované.

Vodiči do 3,5 T skupiny B, BE,

Zákon č. 8. a 9. 2009 Z.z.- o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon bol novelizovaný 3.12.2008.Nahrádza zákon 315/1996 .

Vyhláška 208/1991- o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel je stále platná od 7.2.1991 a je základom tohto školenia.

Zákon 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon vydaný 2.2.2006 sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach výrobnej a nevýrobnej sféry.

Vodiči B, BE - školenie každé dva roky

Vodiči nad 3,5 T skupiny C, CE, D, DE,

Zákon 725/2004, 578/2006, 8/9/2009 a 208/1991 - školenie každý rok


KKV

Zákon 280/2006 - o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov. Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2003/59/ES
Zákonom č. 188/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2006 Z.z. v znení zákona č. 653/2007 Z.z.

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie sk. C, CE do 10.09.2009 sú povinný podrobiť sa pravidelnému výcviku vodičov v trvaní 35 hodín. (do 01.09.2014) Po tomto dátume - 140hod.

Vodiči osobnej dopravy, ktorí získali vodičské oprávnenie sk. D, DE, do10.09.2008 sú povinný podrobiť sa pravidelnému výcviku vodičov v trvaní 35 hodín. (do 01.09.2013) Po tomto dátume - 140 hod.

Zákon NR SR č.188/2009 Z.z.je platný od 23.05.2009 a účinný od 01.06.2009.

Platnosť školenia je 5 rokov. 


Všetko okolo techniky jazdy

KURZY PRE DOSPELÝCH

m.

SÚKROMNÉ LEKCIE


KONDIČNÉ JAZDY